Εχουν γραφτεί χιλιάδες σελίδες, εκατοντάδων κειμένων για το περιβόητο SSC (Safe - Sane – Consensual). Αναλύσεις επί αναλύσεων, διαφωνίες μεταξύ των ανθρώπων του χώρου, αλλά και διαμάχες με ένθερμους υποστηρικτές διάφορων άλλων τάσεων.

Παρόλα αυτά, για πολλούς παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος του BDSM. Οσο και αν συμφωνεί ή διαφωνεί κάποιος με αυτό, όσο και αν εγείρει αμφισβητήσεις ή προκαλεί αντιγνωμίες και αντιπαραθέσεις, θεωρώ πως σε κάθε διαδικτυακό χώρο που μνημονεύει το BDSM πρέπει να υπάρχει το ανάλογο νήμα, τόσο για πληροφόρηση, όσο και για πρόκληση συζήτησης, ανάπτυξη διαφορετικών προβληματισμών κλπ.

Το SSC θεωρείται το θεμέλιο της σωστής πρακτικής στον χώρο και συχνά ως τέτοια απαραίτητη βάση παρουσιάζεται για όσους/ες εισέρχονται σε αυτόν. Μάλιστα συχνά εκθέτεται ως μια θεμελιώδης διδαχή που οφείλουν οι νέοι/άπειροι/πρωτάρηδες να μάθουν καλά.

Είναι γεγονός πως στα αυτιά των αρχάριων, οι λέξεις ασφάλεια, σύνεση, συναίνεση, ακούγονται ως κατευναστικές, τον ανακουφίζουν και τον ξαλαφρώνουν από φοβίες, επιφυλάξεις, ανησυχίες, δισταγμούς κλπ (Είναι όμως έτσι στην ουσία του πράγματος; )

Παρ’ όλα αυτά, το υποστηρίζουν και άνθρωποι που δεν θεωρούνται –και συχνά δεν είναι- αμάθητοι και απαίδευτοι με το BDSM.

Ας περάσουμε εν τάχη την βασική έννοια τους, για να μπούμε στο θέμα με την πλευρά που θέλω να το παρουσιάσω.

Αρχικά να συμφωνήσουμε πως και τα τρία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους.

Ασφάλεια. O,τι προδιαγράφει πως οι πρακτικές (σωματικές – νοητικές), δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα υγείας, δεν θα αφήσουν μόνιμες βλάβες κλπ

Σύνεση. Ό,τι καθορίζει πως όσα συμβούν / συμβαίνουν, πατούν γερά πάνω στην λογική και των δυο μερών.

Συναίνεση. Ό,τι προυποθέτει πως όσα γίνουν / γίνονται, έχουν κοινή αποδοχή.

Ωραία μέχρι εδώ; Για σκεφτείτε το